เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระดับชั้น. ปวส. 1. ปวส. 2. คอมพิวเตอร์เพื่องานแฟชั่นและสิ่งทอ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สวัสดีครับ.

ให้นักเรียน เปิดโปรแกรม microsoft word.

สร้างประวัติส่วนตัว. 1 หน้ากระดาษ

ตกแต่ง ยังงัยก็ได้.

ส่งในคลาสตาส. และกลับบ้านได้ ครับ.