ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

ระดับชั้น. ปวส. 1. ปวส. 2. คอมพิวเตอร์เพื่องานแฟชั่นและสิ่งทอ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25276

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับ.

ให้นักเรียน เปิดโปรแกรม microsoft word.

สร้างประวัติส่วนตัว. 1 หน้ากระดาษ

ตกแต่ง ยังงัยก็ได้.

ส่งในคลาสตาส. และกลับบ้านได้ ครับ.