ผู้สอน
นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.6/2 วิชาการสร้างภาพกราฟิก


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25359

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

-