homeชั้นเรียนที่ฉันสอน
person
ชั้นเรียนที่ฉันสอน

ผู้สอน
นาย สงกรานต์ สอนสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นเรียนที่ฉันสอน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
254

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)