การงาน ม.3/3
ผู้สอน

นิชดา ไวอำภี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงาน ม.3/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25423

สถานศึกษา
โรงเรียนนารีวุฒิ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.