ผู้สอน
นาง พัชรี เหล่าพิเดช
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25437

สถานศึกษา

โรงเรียนนารีวุฒิ


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.