การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ผู้สอน

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ธีระวุฒิ สุวรรณทา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25524

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคปกติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.