เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนสืบสานงานพระราชดำริ (for IS1)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่เก็บรวบรวมความรู้้เกี่ยวกับการเพาะถั่วงอก ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นการศึกษา เป็นแหล่งอ้างอิง เพื่อเลือกใช้ความรู้ที่เหมาะสมในการเพาะถั่วงอกด้วยตนเอง