ผู้สอน
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ห้องเรียนสืบสานงานพระราชดำริ (for IS1)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25537

สถานศึกษา

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่เก็บรวบรวมความรู้้เกี่ยวกับการเพาะถั่วงอก ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นการศึกษา เป็นแหล่งอ้างอิง เพื่อเลือกใช้ความรู้ที่เหมาะสมในการเพาะถั่วงอกด้วยตนเอง