การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4/2 ปี 60
ผู้สอน

รังสิต สิงห์มหาไชย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4/2 ปี 60

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25573

สถานศึกษา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.