13 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน MBC0503 สฎ.1719.122
ผู้สอน

Aj.Renuka Kunchamnan

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
13 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน MBC0503 สฎ.1719.122

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25676

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

13 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน MBC0503 สฎ.1719.122


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.