เสริมทักษะภาษาอาหรับ ซานาวีย์ 1
ผู้สอน

เจษฎา สัญชัยวรนันท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เสริมทักษะภาษาอาหรับ ซานาวีย์ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25745

สถานศึกษา
โรงเรียนอัซซิกรอ

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนเพื่อพัฒนาและเสริมทักษะภาษาอาหรับของนักเรียนระดับ ซานาวีย์ 1 ของโรงเรียนอัซซิกรอ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.