ท ๓๑๑๐๑ ม.๔/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผู้สอน

นันทกานต์ บุรพชนก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ท ๓๑๑๐๑ ม.๔/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25752

สถานศึกษา
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.