ผู้สอน
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

DSU การโปรแกรม 4 : 1/60 ( ม.6/3)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25767

สถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


คำอธิบายชั้นเรียน

การโปรแกรม 4