ผู้สอน
สมนึก แสงอรุณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ง 33201 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25786

สถานศึกษา

โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560