เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 (พื้นที่ผิวและปริมาตร)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คันธารักษ์ พรหมทอง

โรงเรียนวิทยาการอิสลาม

มาตรฐานการเรียนรู้

มฐ. ค 2.1 มฐ. ค 2.2 และ มฐ. ค 3.1

ตัวชี้วัดชั้นปีที่เกี่ยวข้อง

ค 2.1 ม.3/1, 2, 3, 4

ค 2.2 ม.3/1

ค 3.1 ม.3/1