ผู้สอน
คันธารักษ์ พรหมทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 (พื้นที่ผิวและปริมาตร)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25814

สถานศึกษา

โรงเรียนวิทยาการอิสลาม


คำอธิบายชั้นเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้

มฐ. ค 2.1 มฐ. ค 2.2 และ มฐ. ค 3.1

ตัวชี้วัดชั้นปีที่เกี่ยวข้อง

ค 2.1 ม.3/1, 2, 3, 4

ค 2.2 ม.3/1

ค 3.1 ม.3/1