ผู้สอน
นาย อัครินทร์ ทองขาว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25815

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่าย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมถึงเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนมีความรู้ในการบริหารทรัพยากรเครือข่าย รวมถึงการป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย มีความรู้ในการออกแบบเครือข่าย สามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีด้านเครือข่ายได้เหมาะสม รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้