ผู้สอน
กรุณา แดงสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

1014108 กฎหมายการศึกษาA 1/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25843

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับนโยบายและแผนการจัดการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา