homeการวิจัยนิเทศศาสตร์
person
การวิจัยนิเทศศาสตร์

ผู้สอน
อาจารย์ กวีสิปปวิชญ์ เมืองจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิจัยนิเทศศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2588

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทดสอบสร้างชั้นเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)