ผู้สอน
ดร. สุทิพย์ เป้งทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25960

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

algorithm