โปรแกรมกราฟิก
ผู้สอน

ครูกิตติโชค บัวบุตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมกราฟิก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25980

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ห้อง 2 และห้อง 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.