homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
person
นางสาว วีรานุช วิจารณ์ปรีชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2605

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3-4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)