วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สอน

ภัทราภรณ์ แก้วกูล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26128

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

แผนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.