ผู้สอน
วลัยพร สุพรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ฺBCOM4903 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-60 Section 01


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26161

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ