homeเคมี ม.5
person
เคมี ม.5

ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ บุญวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2618

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปริมาณสารสัมพันธ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)