ผู้สอน
กาญจน์ ณ ศรีธะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กลุ่ม 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26222

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


คำอธิบายชั้นเรียน

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์