เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MGM0515 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการและแนวคิดของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงิน การขนส่ง การออกแบบเว็บไซต์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ความปลอดภัยในการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์