ผู้สอน
อาจารย์ สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 27 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชา


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26233

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการสื่อสารและการถ่ายทอดข้อมูลทางการเกษตร