เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1/60_BasicIS

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

ป.กบ.2/1+2/2

วันศุกร์ 8:30-11:30

ห้อง COM1