home6/2 ภาค 1
person
6/2 ภาค 1

ผู้สอน
นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
6/2 ภาค 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2626

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ภาคเรียนที่1 รายวิชา ง30217 การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น

  สาระสำคัญ 

      1. ความหมายและความสำคัญของภาพยนตร์สั้น(หนังสั้น)

      2. การเขียนบทภาพยนตร์สั้น

      3. เทคนิกการถ่ายภาพยนตร์

      4. การตัดต่อภาพยนตร์

      5. การสร้าง output จากต้นฉบับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)