home6/2 ภาค 1
personperson_add
6/2 ภาค 1

ผู้สอน
นาย ณรงค์ศักดิ์ รัตนสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6/2 ภาค 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2626

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ภาคเรียนที่1 รายวิชา ง30217 การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น

  สาระสำคัญ 

      1. ความหมายและความสำคัญของภาพยนตร์สั้น(หนังสั้น)

      2. การเขียนบทภาพยนตร์สั้น

      3. เทคนิกการถ่ายภาพยนตร์

      4. การตัดต่อภาพยนตร์

      5. การสร้าง output จากต้นฉบับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)