เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

06-325-201 ทฤษฎีโครงสร้าง Theory of Structures

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 แนะนำการวิเคราะห์โครงสร้างเสถียรภาพและดีเทอร์มิเนซีของโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ในโครงสร้างดีเทอร์มิเนท การหาการเสียรูปของโครงสร้างดีเทอร์มิเนทโดยวิธีงานสมมุติ พลังงาน ความเครียดและวิธีวิลลิออทขโมร์ไดอะแกรม การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทโดยวิธีคอนซิสแตนท์ฟอร์เมชั่น