ผู้สอน
information technology psru
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

info312ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26307

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


คำอธิบายชั้นเรียน