เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

06-325-301 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce Concrete Design)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Khwanchiwa Yongsata

มทร.ศรีวิชัย วขตรัง

     คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระทำแบบต่างๆ เช่น แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด และแรงอัดการออกแบบองค์ประกอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกำลังประลัย ข้อบทบัญญัติในการออกแบบคาน แผ่นพื้น บันได เสา ฐานราก และกำแพงกันดิน