ผู้สอน
miss nantana rattanachai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

4100103 : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน, กลุ่ม 34 1/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26347

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

.