ผู้สอน
Phrakhrubaidika Aphichat Dhammasuddho
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สถิติเบื้องต้น และการวิจัย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26350

สถานศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง


คำอธิบายชั้นเรียน