homeสุนทรียศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี ศิลปวิจิตร เครือข่ายลาดกระบัง
personperson_add
สุนทรียศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี ศิลปวิจิตร เครือข่ายลาดกระบัง

ผู้สอน
person
นาย นภพงศ์ กู้แร่
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุนทรียศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี ศิลปวิจิตร เครือข่ายลาดกระบัง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2637

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สุนทรียศาตร์ คือวิชาที่ใช้อธิบายเกี่ยวข้องกับความงาม  และความเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ในการศึกษาตามสาขาวิชาเอกของตนเอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)