เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุนทรียศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี ศิลปวิจิตร เครือข่ายลาดกระบัง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุนทรียศาตร์ คือวิชาที่ใช้อธิบายเกี่ยวข้องกับความงาม  และความเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจ และสามารถอธิบายได้ในการศึกษาตามสาขาวิชาเอกของตนเอง