ผู้สอน
กฤษณา ูสว่างจิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถมศีกษาปีที่ 2/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26503

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

การวัดความยาว

 

Tongue Out  1.การวัดความยาว

การวัดความยาว หรือ ความกว้าง เป็นการวัดตามแนวนอน 
การวัดความสูง เป็นการวัดตามแนวตั้งการวัดระยะทาง เป็นการวัดระยะระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่ง
 
 

 
 
 

 
 

 

Tongue Out  2.เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว

       ไม้บรรทัด และไม้เมตร เป็นเครื่องมือวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัด
เป็นมาตรฐาน ใช้วัดความยาวของสิ่งต่างๆ ที่มีความยาวไม่มาก
และสิ่งของเหล่านั้นมีลักษณะไม่โค้งงอ เช่น การวัดความยาวของสิ่ง
 


 
 
 
 


 
สายวัดตัว เป็นเครื่องมือวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐาน
โดยทั่วไปมีความยาวประมาณ 150 เซนติเมตร วัดได้ทั้งสิ่งของที่มีลักษณะตรง
หรือ โค้ง เช่น วัดความยาวของรอบเอว วัดความสูง 

 

 

สายวัดชนิดตลับ เป็นเครื่องมือวัดความยาวที่บอกหน่วยการวัด

เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกับสายวัดตัว ใช้สำหร้บวัดสิ่งต่างๆที่มีความยาวมากๆ

 


 

Tongue Out  3.การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและเมตร

เซนติเมตร เป็นหน่วยการวัดความยาวของสิ่งของขนาดเล็กที่มี

ความยาวไม่มาก ( คำว่า เซนติเมตร เขียนย่อว่า ซ.ม )

 

 

 

 เมตร เป็นหน่วยการวัดที่ใช้บอกความยาว ( คำว่า เมตร เขียนย่อว่า ม. )

 

 

Tongue Out  4.การเปรียบเทียบความยาว

การเปรียบเทรียบความหมายของสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป

ต้องเริ่มต้นจากจุดหรือตำแหน่งในระดับเดียวกัน จึงจะบอกได้ว่าสิ่งใด

มีความยาว มากกว่า น้อยกว่า หรือ เท่ากับ อีกสิ่งหนึ่ง