เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Microsoft word 2007 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

nutchaya inwong

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่นิยมใช้กันมากอยู่ ในปัจจุบันนี้ เพราะมีคุณลักษณะที่ดี เช่น การจัดรูปแบบสะดวกรวดเร็ว ฯลฯ และมีประโยชน์ต่อการจัดเก็บเอกสารและการปรับแก้ไข พื้นฐานการใช้โปรแกรมตั้งแต่การ เปิด ส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น แท็บเมนู แท็บเครื่องมือ มุมมอง ฯลฯ และการจัดการไฟล์เอกสาร เช่น การเปิด การปิด การบันทึก และการออกจากโปรแกรม ฯลฯ อีกทั้งยังรองรับภาษาไทยได้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

1.นางสาวณัฐชยา อินทร์วงศ์ ครู

2.นางสาวจิราพร พ่วงสมจิตร นักเรียน

3.นางสาวมาเรีย อรุณบรรพต นักเรียน

4.นายสิวาพงศ์ สังคง นักเรียน