การประเมินผลโครงการ 1/2560 ห้อง 4/2
ผู้สอน

นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
การประเมินผลโครงการ 1/2560 ห้อง 4/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26527

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรีัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.