เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเรียนการสอนe-mailและblogระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ในปัจจุบัน e-mail มีความสำคัญอย่างมากในการส่งข้อมความหรือแนบไฟล์รูปภาพฝากไฟล์

Blog เป็นเว็บเพจที่ใช้ในการบันทึกเรื่องราวของตนเองแทนไดอาร์รี่หรือรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

จัดทำโดย

นายศิวกร  แสงแก้ว 571121109 (ครู)

นางสาววรรณิศา  ตาแก้ว 571121106 (นักเรียน)

นางสาวสิริพร น้อยแก้ว 571121129 (นักเรียน)

นางสาวขนิษฐา  ผลบุญเรือง 571121132 (นักเรียน)