การเรียนการสอน Microsoft PowerPoint เบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

571121127 จิราพร ลักษณะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเรียนการสอน Microsoft PowerPoint เบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26540

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

            ศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีคุณภาพ สามารถออกแบบงานนำเสนอและใส่ลูกเล่นต่างๆเพื่อความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

จัดทำโดย

1.นางสาวจิราพร ลักษณะ (ครู)

2.นางสาววนัชพร เกิดพงษ์

3.นางสาวอทิตยา ศรีสำโรง

4.นางสาวเจนจิรา ลิ้มรส


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.