homeผู้ช่วยทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
person
ผู้ช่วยทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์

ผู้สอน
นาง ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ผู้ช่วยทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2658

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ สถาบันทันตกรรม ปี ๒๕๕๕ 

ชั้นเรียนของอาจารย์ทันตแพทย์หญิง ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)