เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

01 หน่วยสร้างเสริมประสบการณ์ ร่างกายของเรา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หน่วยสร้างเสริมประสบการณ์ ร่างกายของเรา

ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ซึ่งอวัยวะเหล่านี้มีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น จมูกใช้หายใจ ปากใช้พูด และรับประทานอาหาร ฟันใช้บดเคี้ยวอาหาร เป็นต้น อวัยวะทุกอวัยวะล้วนมีความสำคัญ เราจึงควรดูแลรักษาอวัยวะของเราอย่างถูกวิธี สิ่งที่ควรเรียนรู้ในหน่วย ร่างกายของเรา ดังนี้

1. วิธีการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักสุขนิสัยที่ดี

2. วิธีการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย

3. ความสำคัญของการหายใจ

4. การดูแลรักษาความสะอาดปากและฟัน