ภาษาไทย
ผู้สอน

นายภัทรพล ชัยศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26597

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

 หนังสือสมุดไทยเป็นหนังสือที่บันทึกลายลักษณ์อักษรบนกระดาษ โดยวิธีเขียนด้วยดินสอ หรือชุบ โดยใช้ปากกาหรือพู่กันจุ่ม (ชุบ) หมึก แล้วเขียน หนังสือโบราณประเภทกระดาษ มีทั้งชนิดที่เป็นเล่ม และเป็นแผ่น ชนิดที่เป็นเล่มเรียกว่า หนังสือสมุดไทย เป็นหนังสือที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว มิได้เย็บเป็นเล่ม เหมือนหนังสือในปัจจุบัน ใช้กระดาษแผ่นเดียวยาวติดต่อกัน พับกลับไปกลับมาให้เป็นเล่มหนาหรือบาง กว้างหรือยาวเท่าใดก็ได้ ตามแต่ความต้องการของผู้ใช้ หนังสือสมุดไทยเป็นเล่มรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี ๒ สี คือ สีขาว และสีดำ เรียกว่า หนังสือสมุดไทยขาว และหนังสือสมุดไทยดำ สมุดดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่ทำจากเปลือกต้นข่อย จึงนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สมุดข่อย หรือบางทีอาจเรียกสั้นๆ ว่า สมุดไทย ก็มี แต่ในจังหวัดภาคใต้นิยมเรียกสมุดไทยขาว และสมุดไทยดำว่า บุดขาว และ บุดดำ (kanchanapisek.or.th)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.