01 คณิตศาสตร์
ผู้สอน

อภิญญา ช่วงฉ่ำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
01 คณิตศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26599

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

 เนื้อหาประกอบด้วย ตัวประกอบ ห.ร.ม. ค.ร.น. เศษส่วน ทศนิยม พีชคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ ทิศและแผนผัง รูปวงกลม เส้นขนาน รูปสี่เหลี่ยม รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปคลี่สามมิติ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ ความยาวรอบรูป พื้นที่และปริมาตร บทประยุกต์ สถิติและความน่าจะเป็น ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.