homeห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ ม.5
personperson_add
ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ ม.5

ผู้สอน
person
นาย องอาจ สิมเสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2673

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.5 ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)