เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ว30232 จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี (Chemical Kinetics and Chemical Equilibrium)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จลนศาสตร์เคมี (Chemical kinetics)

        การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิด ปฏิกิริยาเคมีอาจเกิดขึ้นได้เร็วช้าต่างๆ กัน เช่น ปฏิกิริยาการระเบิดของวัตถุระเบิดใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยาไม่นานนัก ถือว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เร็วมากส่วนการเกิดสนิมเหล็กต้องใช้เวลา ในการเกิดนานเป็นเดือนเป็นปี ถือว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ช้ามาก บางปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้เร็วสามารถสังเกตเห็นได้ขณะทำการทดลอง เช่น การเกิดตะกอนสีเหลืองของ เลด(II)ไอโอไดด์(PbI2) จากปฏิกิริยาระหว่างสารละลายเลด(II)ไนเตรต (Pb(NO3)2) กับสารละลายโพแตสเซียมไอโอไดด์(KI) การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับเวลาเรียกว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยา (reaction rate : r) และเรียกการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยา ว่า "จลนศาสตร์เคมี" (Chemical kinetics) ศึกษาได้ที่นี่ครับ

http://learners.in.th/file/panompraipccsatun/kinetic.pdf

ที่มา : สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์