เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กฎหมายน่ารู้ ม.4 ปีการศึกษา 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน นักเรียนจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นนักเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรทราบ
เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาสิทธิ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ