ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้สอน

วีรยุทธ อัครผล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26780

สถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการใช้ภาษาและวรรณคดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.