วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบประสาท ม.1
ผู้สอน

นางสาว กิรติกาญจน์ เมฆแสงสี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาสุขศึกษา เรื่อง ระบบประสาท ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26781

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายการทำงานของระบบประสาทของมนุษย์ได้

2. ผู้เรียนสามารถสรุปเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.