ภาษาอังกฤษ 1/2560
ผู้สอน

ปภาดา พรมชัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ 1/2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26786

สถานศึกษา
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.