เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฐิติพรรณ ธารทรัพย์ทวี

โรงเรียนบ้านมาบลำบิด


1

เตรียมความพร้อม (สวัสดีเธอจ๋า)

2

เตรียมความพร้อม (รู้ไว้ใช่ว่า)

3

เตรียมพร้อม (บอกหน่อยได้ไหม)

4

เซทต่าง ๆ รอบตัวเรา

5

เซทสนุกสุดหรรษา

6

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 1 – 5 และ 0

7

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 1 – 5 และ 0

8

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 1 – 5 และ 0

9

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 1 – 5 และ 0

10

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 1 – 5 และ 0

11

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 1 – 5 และ 0

12

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 1 – 5 และ 0

13

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 6 – 10 และ 0

14

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 6 – 10 และ 0

15

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 6 – 10 และ 0

16

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 6 – 10 และ 0

17

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 6 – 10 และ 0

18

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 6 – 10 และ 0

19

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 6 – 10 และ 0

20

จำนวนชวนคิดจำนวนนับ 6 – 10 และ 0